.:.ประธานสวดพระอภิธรรมศพ นางชมพู มาหา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานสวดพระอภิธรรมศพ นางชมพู มาหา ภรรยา นายสลัก มาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเห้ว วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว