.:.ข้าราชการใน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญวัดบ้านโนนม่วง.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ฯ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนม่วง ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านโนนม่วงเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนม่วง โดย นายระพิน เกษมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)