.:.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2557.:.
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ประจำปี 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดย นายจักรพันธ์ ไชยยิ่งกฏษศิริ ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุม ซึ่ง นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกให้สำเร็จด้วยดี เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุม 2 สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)