.:.ประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประจำปี 2557 เพื่อกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการศึกษาให้มีระดับผลฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดย นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดการประชุม ผู้ร่วมประชุม รอง ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)