.:.lสพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯไปร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ โดยการทำบุญตักบาตรพระ ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ซึ่ง นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อบ.3 ภาพ/ข่าว)