.:.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าวสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าวสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6 โดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1- 5 สพม.เขต 29 สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน กำหนดเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2557 ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เทาว์เวอร์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี ในวันจัดงานจะได้พบกับนักเขียน นักแสดง และศิลปินที่มาพบปะพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านและการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เทาว์เวอร์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)