.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อบรมเพิ่มทักษะชีวิตนักเรียน ปี 2557.:.
นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการอบรมโครงการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตนักเรียน ประจำปี 2557 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผูผ่านการอบรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 187 ราย ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)