.:.มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยผู้แทนพระองค์ไปมอบให้ผู้ปกครองนักเรียน ที่ประสบอุทักภัยที่ อำเภอตาลสุม เมือวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว /สอ.ธีรยุทธ ภาพ