.:.การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 7 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กให้ส่งข้อมูลเอกสารประกอบไปยังประธานคณะอนุกรรมการระดับภูมิภาค สำหรับโรงเรียนที่ประสงค์เข้ารับการประเมิน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)