.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สิงหาคม 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน สิงหาคม 2557 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ และมอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคมและมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)