.:.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราทชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557.:.
ว่าที่ร้อยครี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ ไชยยิ่งกฤษศิริ และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 82 พรรษา ณ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พระบำรุงราษำณ์ (จูมมนี)โดยมีนายประกิต ตันติวาลา นายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว