.:.สพป.อบ.3 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางคำวาด โคตรพัฒน์.:.
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพนางคำวาด โคตรพัฒน์ มารดา นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมด้วย นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.3 นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รองผอ.สพป.อบ.3 นายบุญเพ็ง ณ อุบล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นายอภิมุข วิชัยโย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลนางสุภาพร เจริญศรี ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ณ บ้านหนองห้าง อำเภอภุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันท่ี 11 สิงหาคม 2557 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว