.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งขาติ ปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ. และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ ร่วมงานในพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งขาติ ปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยมี นายประกิต ตันติวาลา นายอำเภอพิบูลมังสาหารประธานในพิธี (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)