.:.โครงการประชุมเสวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยองค์คณะบุคคล ,คณะกรรมการกพท. กตปณ.อ.ก.ค.ศ. ประธานกลุ่มเครือข่าย ,รอง ผอ.สพป.และเจ้าหน้าที่ สพป.อบ.3 เข้าศึกษาดูงานที่ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โดยมี นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป.และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา/นักประชาสัมพันธ์ รายงาน ภาพ/ข่าว)