.:.รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจากกลุ่มอิซูซุ อึ้งง่วนไต๋.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับมอบเครื่องกรองน้ำดิ่มสะอาดจากกลุ่มอีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ และมอบเงินเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนด้วย นำโดยคุณเสาวนิตย์ พิทักษ์สิทธิ์ รองประธานกรรม ซึ่งได้รับการประสานงานจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้โรงเรียนบ้านหินสูง อำเภอสิรินธร โดย นายยงยุทธ นิลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 18 ข้าราชการครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)