.:.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์.:.
สพป.อบ.3 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์ "สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจปรองดองสมานฉันท์" เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ วัดไชยมงคล อ.ศรีเมืองใหม่ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ซึ่งมีรองผู้อำนวยการได้ร่วมทำบุญคือ ท่านอภิสิทธิ์ บุญยา ท่านยุทธการ ศิริเวชมงคล ท่านวิทยา สุดดี ท่านธนาดุล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.3 รวมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มาร่วมทำบุญและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง..จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว