.:.ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 105 โรงเรียน เข้าร่่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว