.:.เลือกตั้งอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ..:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ นางรัตนา นวลจันทร์ ผู้แทน ก.ค.ศ. ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ที่เป็นหน่วยเลือกตั้งประจำอำเภอคือ โรงเรียนบ้านสนามชัย โรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 อาคารสมาคมครูอำเภอศรีเมืองใหม่ โรงเรียนม่วงโคน และ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557.... จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว