.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐาน ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2559 เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เกี่ยวกับการบูรณาการแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายแนะแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่สู่การปฏิบัติ ซึ่งมีนายยุทธการ ศิริเวชมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3....จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว