.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีข้าราชการ สพป.อบ.3 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3.... จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว