.:.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวัดและประเมินผล.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวัดและประเมินผล พร้อมบรรยายพิเศษ ในวันที่ 22 กันายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพปอุบลราชธานี เขต 3 ของข้าราชการครูวิชาการด้านวัดผล โรงเรียนละ 1 คน รวม 211 คน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)