.:.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)