.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาช่วงเข้าพรรษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญ ณ วัดโพธิ์ตาดอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กันยายน 2557 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทยส่งเสริมพัฒนากิจกรรมให้สานสัมพันธ์กันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)