.:.จัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กบข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณ ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ และ หอประชุมธรรมาภิบาล โดยมีผู้เกษียณจำนวน 48 ราย ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการบายศรีสู่ขวัญ การมอบเงินขวัญถุง มอบรางวัลเกียรติบัตร การแสดงต่างๆ เพื่อให้ผู้เกษียณเกิดความประทับใจ ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่จนครบวาระ 60 ปี ที่รับราชการมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3 ภาพ/ข่าว)