.:.อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 7 (สพป./สพม.) ระหร่างวันที่ 28-30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 78 คน ,สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 80 คน และ สพม.28 จำนวน 62 คน รวม 220 คน ซึ่ง นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ....มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว.....