.:.การอบรมครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 7 (สพป./สพม.).:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 7 (สพป./สพม.) ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี พร้อมมอบเกียรติสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมประกอบด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 78 คน ,สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 80 คน และ สพม.28 จำนวน 62 คน รวม 220 คน ซึ่ง นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานการจัดอบรม ....มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว.....