.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญช่วงพรรษาที่วัดยอดดอนชี อำเภอพิบูลมังสาหาร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมทำบุญ ณ วัดยอดดอนชี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 พร้อมด้วย รอง.ผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทยส่งเสริมพัฒนากิจกรรมให้สานสัมพันธ์กันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)