.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับ สพป.นครสวรรค์ เขต 1.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้การต้อนรับ นายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายบุคคล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)