.:.งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันคล้ายวันราชสมภพ .:.
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสังเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัคร วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนี้ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรแก่ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น แม่ดีเด่นแห่งชาติ และโครงการต้นแบบระดับจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผุ้สูงอายุ จำนวน 50 ราย และ นางสายสมร นามศรี มารดา ของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ก็ได้รับเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชุาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)