.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ ร่วมงานถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)