.:.ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม .:.
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมม (Conference) ซึ่งเป็นนโยบายโดยให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนทำการเรียนการสอนทางไกลผ่านสัญญาดาวเทียมจากวังไกลกังวล ในภาคเรียนที 2/2557 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุม 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชุาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าวป