.:.สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน จังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรมล้ำศีล 5 ปีที่ 6 ประจำปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ในงานมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย ในการนี้ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)