.:.งานพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุรียวงษ์(เจ้าคำผง) ประจำปี 2557.:.
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และ ผุ้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวางขันหมากเบ็งบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ประจำปี 2557 ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิเจ้าคำผง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี รวมกันจัดงานเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น การประกอบพิธีและประธานในพิธีไหว้พระเจ้าองค์หลวงและพิธีสักการะอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)