.:.คัดเลือกผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557.:.
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายสมพงษ์ ปานเกล้า รองเลขาธิการคุรุสภา ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2557 พร้อมด้วยนายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และคณะเจ้าหน้าที่คัดเลือก เดินทางไปตรวจและประเมินผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ เพื่อประเมินผลงานของนางวรรณลี ทองลอง ข้าราชการครู โดยมี นายบุญสูง สายสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมะหรี่ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ...............มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว /จันทร์รุ่ง สัณฑมาศ นักทรัพยากรบุคคล ภาพ..........