.:.คณะกรรมการประชุมจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558.:.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 2 โดยมี รอง ผู้อำนวยการ ,ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ............มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว...............