.:.ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมบุคลากรในสังกัดฯ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ เพื่อแจ้งข้อราชการและรับทราบนโยบาย ในการปฏิบัติราชการ โดยมี รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม ,ข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)