.:.พิธีมอบสารานุกรมไทยสำหรับ เยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘.:.
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สโมสรไลออนส์อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จัดพิธีมอบสารานุกรมไทย สำหรับ เยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘ ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดย นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ประธานในพิธี มีข้าราชการครูที่ได้รับหนังสือสารานุกรม รวม๕๔ ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)