.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหาสถานศึกษาประจำเดือพฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 11/2557 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ และมอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)