.:.บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม และข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นปักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)