.:.โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการจัดการภารกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียนของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อม รองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่ม , ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการจัดการภารกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียนของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อเร็วๆนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)