.:.ประชุมผู้บริหาร ร่วมกับ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด.:.
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร มี รอง ผอ., ผอ.กลุ่ม,ร่วมกับประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพื่อเตรียมการจัดงานแสดงความยินดีและไปส่ง นายอภินันท์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)