.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.:.
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันนี้ช่วงเวลาบ่าย และจะประทับแรม ณ ตำหนักเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)