.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานราตรีสโมสร ถวายพระพรชัยมงคล ปี 2557.:.
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานราตรีสโมสร ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ณ มณฑลพิธีบริเวณทุ่งศรีเมืองเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการนี้ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในงานครั้งนี้ ...............มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3 ภาพ/ข่าว............