.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัังที่ 64 ที่จังหวัดสกลนคร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ,ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมงานมหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียนครั่งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างที่ 11-13 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาพตะวันออกเฉียงเหนือ และแข่งขันในระดับประเทศต่อไป (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)