.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 12/2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 12/2557 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3,ผอ.กลุ่ม ,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย และมอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการครูและนักเรียนชนะเลิศในกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)