.:.การแสดงกายกรรม คณะนครคุณหมิง.:.
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้จัดงานการแสดงกายกรรมการกุศล คณะนครคุณหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ชนะเลิศการประกวดกายกรรมโลก 8 เหรียญทอง ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งทำการแสดง 2 รอบ ๆ ละ5,000 คน มีนักเรียนในสังกัด และประชาชนเข้าชมการแสดง โดยมีนายยุทธการ ศิริเวชมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 เป็นประธานพิธีเปิด (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)