.:.โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง กบข..:.
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2595 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดย นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจให้ ข้าราชการบำนาญ ตัวแทนข้าราชการครูทุกโรงเรียนในสังกัดฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)