.:.ประชุมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินช้าราชการครู.:.
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินช้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะสายผู้สอน) ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา ประกอบด้วย นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)