.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงานสุขสันต์ วันปีใหม่ 2558 อยู่ดีมีแฺฮง ฮักแพง คือเก่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมงานอย่างสนุกสนาน ในงานจัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมมากมาย จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ และรางวัลสนับสนุนสมนาคุณตลอดระยะเวลาในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในหน่วยงานเป็นอย่างดี (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)