.:.โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข.:.
นายศรีมูล ช่วยสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันเดินรณรงค์การไปออกเสียงประชามติ บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยได้รับการตอบรับและร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายศรีมูล ช่วยสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันปล่อยปลาตะเพียน ลงในสระน้ำของโรงเรียน เพื่อเลี้ยงสำหรับเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (รัฐประชา สาลี เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)